[Infographic]: CPI tháng 12 giảm 0,15% so với tháng trước Tháng 10/2022 chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,15% Sức mua có thể tăng mạnh trong 4 tháng cuối năm
[Infographic]: Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,52% trong tháng Tết Nguyên đán