Các nhà đầu tư mạo hiểm vẫn 'say' tiền kỹ thuật số và blockchain Cơ hội để Việt Nam trở thành hub blockchain

Theo Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam: Tiềm năng phát triển cho Blockchain tại Việt Nam trở nên rõ nét hơn khi chúng ta thừa nhận tầm quan trọng của chuyển đổi kỹ thuật số, đối với năng lực cạnh tranh quốc gia. Và doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm cầu nối đưa khoa học và công nghệ vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sức sống của blockchain rất mạnh mẽ
Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam tin tưởng vào sức sống của công nghệ sổ cái phi tập trung.

Song việc chuyển đổi sang nền kinh tế số ở Việt Nam cũng cần có những điều kiện cần thiết về thể chế, bộ máy thực hiện, các nguồn lực và cần tạo ra khung pháp lý an toàn, minh bạch, bảo vệ lợi ích các bên. Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định sức sống lâu bền của công nghệ này: "Blockchain đã tồn tại 10 năm, cũng như Bitcoin phải mất 10 năm mới khẳng định được vị thế của tiền mã hóa".

Bên cạnh đó, ông Phan Đức Trung cho rằng những biến động trong thị trường tiền số không hề khiến nền tảng công nghệ blockchain thay đổi. Có chăng, mấu chốt nằm ở doanh nghiệp phải tự thay đổi và điều chỉnh lại mục tiêu của mình trong giai đoạn khó khăn này.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực VBA nhận định theo hướng lạc quan: "Mỗi mùa sụt giá, mỗi mùa điều chỉnh là một lần blockchain thúc đẩy các doanh nghiệp nhìn nhận lại cách làm việc, cách quản trị rủi ro. Tôi mong tương lai blockchain không chỉ được ứng dụng vào lĩnh vực game mà còn góp phần phát triển nền kinh tế số, chính phủ số".

Đứng giữa những yêu cầu về nhân lực, pháp lý, vai trò và nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Blockchain Việt Nam sẽ là thúc đẩy chính sách, tập hợp những người nghiên cứu ứng dụng công nghệ này và đưa Việt Nam trở thành điểm sáng blockchain toàn cầu. Theo đó, Blockchain Global Day 2022 là động thái quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia vào cuộc đua chuyển đổi số toàn cầu.