Thứ tư 22/03/2023 20:24 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Thiếu đơn hàng, công nhân bị giãn việc
Xem thêm