Thứ hai 28/11/2022 18:45 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Minh bạch việc đền bù, thu hồi đất
TP.HCM: Đề xuất thu hồi nhiều diện tích đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa phục vụ dự án nhà ở
Xem thêm