Đẩy mạnh dạy Tin học quốc tế đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục Tập huấn công tác chuyển đổi số với cấp học mầm non ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo - Lợi ích và thách thức đối với giáo dục

Hiện tại, Sở GD&ĐT Hà Nội đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để tổ chức tuyển sinh trực tuyến. Cổng thông tin tuyển sinh của Sở tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn đã được nâng cấp, hoàn thiện nhiều chức năng để bảo đảm vận hành tốt. Phụ huynh đăng nhập vào Cổng thông tin tuyển sinh này để đăng ký tuyển sinh.

Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trẻ vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1 và lớp 6 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.
Năm học 2023 - 2024, thành phố Hà Nội tiếp tục tuyển sinh trẻ vào trường mầm non, tuyển sinh học sinh lớp 1 và lớp 6 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Phụ huynh học sinh cần ghi nhớ mốc thời gian tổ chức tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn Hà Nội năm học 2023 - 2024 để thực hiện đúng. Theo đó, với hình thức tuyển sinh trực tuyến, các trường tuyển học sinh lớp 1 từ ngày 1 đến hết ngày 3/7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 đến hết ngày 6/7 và tuyển học sinh vào lớp 6 từ ngày 7 đến hết ngày 9/7.

Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các nhà trường nhận hồ sơ từ ngày 13 đến 18/7.

Để bảo đảm cho phụ huynh học sinh kịp thời đăng ký tuyển sinh trực tuyến đúng thời gian quy định, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường hoàn thành cấp mã tuyển sinh cho cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ của học sinh trước ngày 25/5. Phụ huynh học sinh sử dụng mã số này để đăng ký tuyển sinh cho con em mình.

Viêc tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Vài năm trở lại đây, tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đều đạt hơn 80% trong tổng số chỉ tiêu tuyển sinh.