Đẩy mạnh xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông Chú trọng đẩy nhanh xây dựng, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông TP.HCM: Giải ngân chậm các dự án giao thông trọng điểm

Cụ thể, trong năm 2022, Bộ GTVT tiếp tục ưu tiên dành nguồn lực cho công tác bảo trì và triển khai các giải pháp siết chặt hoạt động bảo trì nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Bên cạnh việc theo dõi, chỉ đạo, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch bảo trì, Bộ GTVT thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, kịp thời phát hiện, xử lý ngay vi phạm trong thực hiện công tác bảo trì đối với 160 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài khoảng 25.173km;

Ưu tiên dành nguồn lực cho công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông
Thời gian qua, công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng.

3.315km đường sắt quốc gia; 7.071 km luồng đường thủy nội địa quốc gia; 34 cảng biển với tổng số bến cảng được công bố là 296 bến cảng với khoảng 96,7km chiều dài cầu cảng, 45 luồng hàng hải công cộng với tổng chiều dài là 1.091 km và 34 luồng hàng hải chuyên dùng; 22 cảng hàng không, sân bay mà Bộ GTVT đang quản lý.

Theo thống kê của Bộ GTVT, năm qua hoạt động vận tải đã phục hồi trên cả 5 lĩnh vực. Sản lượng các loại hình vận tải đều tăng trưởng ấn tượng. Đến hết 31/12/2022, so với cùng kỳ, khối lượng hàng hóa tăng 23,7%; luân chuyển hàng hóa tăng 29,4%; khối lượng vận chuyển hành khách tăng 52,8%; luân chuyển hành khách tăng 78,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý là vận tải hành khách ngành hàng không và đường sắt tăng trưởng 3 con số. Vận tải đường sắt bắt đầu có lãi sau 2 năm liên tục thua lỗ do ảnh hưởng của đại dịch.