Không chỉ tăng lương cơ sở, cần tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên Bố trí số lượng người làm việc trong trường mẫu giáo theo định mức thế nào? Đối thoại nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên ngắn hạn tại nước ngoài.

200 giáo viên của Hà Nội được bồi dưỡng phương pháp dạy học tại Australia. (Ảnh minh họa: P.T)
200 giáo viên của Hà Nội được bồi dưỡng phương pháp dạy học tại Australia. (Ảnh minh họa: P.T)

Theo quyết định, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2022 theo chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IELTS từ cao xuống thấp”. Địa điểm học viên tham gia bồi dưỡng tại Trường Đại học Western Sydney, Australia. Thời gian bồi dưỡng trong 14 ngày, được tổ chức trong tháng 12/2022.

Tham gia các lớp, học viên được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, với 4 chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong giảng dạy các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Có tổng số 200 học viên là giáo viên các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc thành phố Hà Nội tham gia bồi dưỡng đợt này. Ngoài ra, còn có 2 công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo làm công tác quản lý.

Kinh phí tổ chức bồi dưỡng được trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND thành phố Hà Nội giao Sở Giáo dục và Đào tạo.

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp bồi dưỡng bảo đảm hiệu quả, chất lượng, đáp ứng nội dung, mục tiêu và yêu cầu. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước.