Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Hơn 40 doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm chuyên đề tại quận Bắc Từ Liêm Thúc đẩy hợp tác giáo dục nghề nghiệp giữa Việt Nam và Phần Lan

Trên đây là một số chỉ tiêu được đưa ra tại Kế hoạch số 84/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.

Theo Kế hoạch, Thành phố sẽ phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, các yếu tố của thị trường lao động được phát triển đồng bộ, hiện đại; chất lượng nguồn nhân lực và hiệu quả tổ chức, vận hành thị trường lao động được nâng cao.

Thành phố xác định, thị trường lao động đóng vai trò chủ động trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối thị trường lao động của Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô và các địa phương khác trên cả nước, các nước trong khu vực và thế giới.

Hà Nội phấn đấu duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức dưới 3%
Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh tại Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022. (Ảnh minh họa: Phạm Diệp)

Toàn thành phố phấn đấu đến năm 2025, tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội khoảng 25%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 7%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55,5%; chỉ số lao động có kiến thức chuyên môn trong Chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 60 nước đứng đầu.

Thành phố cũng duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức thấp, dưới 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp, dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 6%.

Về tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 50%, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 3% lực lượng lao động trong độ tuổi; 40% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Được biết, trong năm 2022, với nhiều giải pháp tích cực trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố Hà Nội đạt 72,2% (trong đó, tỷ lệ có bằng cấp, chứng chỉ đạt 51,2%); tỷ lệ thất nghiệp thành thị tiếp tục đạt ở mức dưới 4%.