Tìm ra quán quân cuộc thi AI Hackathon 2023 dành cho học sinh Dự án "Kết nối con người với tự nhiên" giành quán quân cuộc thi Khởi nghiệp xanh Người kỹ sư sáng tạo giúp nông dân khởi nghiệp thành công

Mới đây, ngày 10/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 41 nhấn mạnh yêu cầu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong toàn xã hội, nhất là trong các lĩnh vực mới, trong thế hệ trẻ với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các ngành, các cấp. Đặc biệt, nhấn mạnh vai trò của VCCI cũng như các tổ chức đại diện cho tổ chức doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Gian hàng khởi nghiệp tại chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023
Gian hàng khởi nghiệp tại chương trình Khởi nghiệp Quốc gia 2023

Tại Diễn đàn khởi nghiệp Quốc gia 2023, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, năm 2023, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam xếp hạng 46/132 quốc gia. Việt Nam cũng là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua, là một trong 3 quốc gia giữ kỷ lục có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp.

Tại Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kỳ lân, nhiều doanh nghiệp ở ngưỡng tiệm cận kỳ lân với mô hình kinh doanh độc đáo.

Nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng… quan tâm đến các hoạt động khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả về chiều rộng và chiều sâu. Những kết quả này thể hiện cố gắng, nỗ lực của Bộ Kế hoạch Đầu tư, VCCI, các tỉnh thành.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong báo cáo và từ thực tế hoạt động của các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp còn nhiều vấn đề thể chế, chính sách còn chậm, các nguồn lực thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, trong đó có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn hạn chế…

Đề cập đến mục tiêu: năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, để đạt mục tiêu này, quan trọng thúc đẩy khởi nghiệp, trong đó khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng năng suất.

Bảo Thoa