Thứ sáu 21/06/2024 14:35 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Đưa Việt Nam thành điểm sáng trong phát triển AI
Ngành giáo dục sẽ thích ứng như thế nào với ChatGPT?
TP.HCM: Đổi mới dạy học với ChatGPT và trí tuệ nhân tạo
TP.HCM: Giáo viên cần tận dụng tiềm năng của ChatGPT trong giảng dạy
ChatGPT và tương lai của y học
Sàng lọc ung thư vú nhờ trí tuệ nhân tạo
Ưu tiên phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo
Xem thêm