Thứ tư 07/06/2023 22:22 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Nhiều ngành nghề giảm nhu cầu tuyển dụng
Ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng tăng cao nhất trong năm 2023
Nhiều ngành nghề vẫn đang có nhu cầu tuyển dụng lớn
Đề nghị Nhật Bản xem xét mở rộng ngành nghề tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam
Xem thêm