Thứ tư 07/06/2023 23:13 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Nỗ lực ổn định thị trường lao động
Tín hiệu tích cực từ thị trường lao động, việc làm
Thị trường lao động phục hồi trở lại
Hà Nội: Tăng nguồn lao động qua đào tạo cho thị trường lao động
Đà Nẵng: Dự kiến đến năm 2030 giải quyết việc làm mới cho 32-35 nghìn người/năm
Xem thêm