Bảo đảm người lao động có việc làm bền vững Đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp lo thiếu việc làm cho người lao động Việc làm bền vững là mục tiêu phát triển thị trường lao động

Đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN

Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2022-2023. Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo cơ quan, đơn vị chức năng, các nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dạy học môn học GDQPAN theo đúng khung kế hoạch năm học 2022-2023.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy học lồng ghép GDQPAN theo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Các khối, lớp đã áp dụng sách giáo khoa mới, cần lựa chọn các nội dung, phương pháp phù hợp. Các trường trung học phổ thông thực hiện nội dung GDQPAN theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Khối 10 áp dụng sách giáo khoa mới; khối 11, 12 sử dụng sách giáo khoa hiện hành và bổ sung những kiến thức mới đã được tập huấn hàng năm.

Đảm bảo đủ giáo viên quốc phòng an ninh đáp ứng nhu cầu dạy học
Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN. (Ảnh: Văn Hạnh)

Các trường dạy học theo phân phối chương trình cả năm học, riêng các bài thực hành dạy tập trung theo lớp (không quá 3 tiết/buổi). Việc kiểm tra đánh giá môn học thực hiện theo Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Các Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan, đơn vị và nhà trường có liên quan, đảm bảo số lượng, chất lượng giáo viên GDQPAN đáp ứng nhu cầu dạy học.

Cùng đó, các nhà trường cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức dạy học, quản lý đảm bảo hiệu quả và chất lượng đối với đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục; rà soát, bổ sung trang thiết bị, mô hình học cụ, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu dạy học theo các quy định hiện hành; chủ động tổ chức hội thao các cấp, tham gia Hội thao GDQPAN học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ III.

Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy

Trong hướng dẫn, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm và các trung tâm GDQPAN tổ chức triển khai đào tạo theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình GDQPAN trong trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Các đơn vị tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học môn học GDQPAN, đánh giá kết quả học tập và cấp chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ môn học GDQPAN phải đảm bảo chất lượng dạy học theo đúng quy định tại Công văn số 1531/BGDĐT-GDQPAN ngày 20/4/2022 của Bộ GD&ĐT về rà soát các điều kiện đảm bảo dạy học môn GDQPAN trong các cơ sở giáo dục đại học được giao tự chủ.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, bổ sung điều chỉnh quy định tổ chức hoạt động dạy học môn GDQPAN đảm bảo chặt chẽ, trên cơ sở vận dụng các chế độ, quy định của quân đội, theo nếp sống quân sự, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, kỷ luật, tuần tra, canh gác, trực ban, trực chỉ huy không để xảy ra mất an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí; chuẩn bị và lựa chọn giảng viên tham gia thi giảng viên dạy giỏi môn học GDQPAN toàn quốc lần thứ VI.

Ban Chỉ huy quân sự các cấp triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật GDQPAN và Nghị định số 168/2018/NĐCP ngày 28/12/20218 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương, các thông tư, hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành Trung ương.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ Quốc phòng về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2023 theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; phối hợp xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch và tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ đạt chất lượng và hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.